Obsah

Ukladanie stavebného odpadu na skládku

Typ: ostatné
Oznam...

Ukladanie stavebného odpadu na skládku

Oznam

Vážení občania !

Za drobný stavebný odpad platíme od 1. júla po novom. Určuje to zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za tento druh odpadu je obec povinná vyrúbiť podľa §78, bod č.1 písm. „c“ zákona č.  582/2004 2004 Z.z., v medziach „najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ Na základe týchto zákonov obec spracovala Všeobecne záväzné nariadenia č.3/2015 a č. 1/2016 .

Občania môžu drobné stavebné odpady priviezť tak ako doteraz na medziskládku stavebného odpadu na ulici Dlhá. Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,020 eur na kilogram (20,- eur na tonu) a  jeho výška je stanovená podľa zákona č.  582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení. V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na medziskládku vopred kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, prísp. org., na t. č. 0908 553  840, 0905 202 448, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné. Termín uloženia je možné si v pracovných dňoch dohodnúť od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Kontakty aj bližšie informácie sú uvedené na informačnej tabuli na medziskládke odpadu a na internetovej stránke obce. Zamestnanec, vám vystaví doklad o množstve odpadu a ten je podkladom pre určenie výšky poplatku za uloženie odpadu. Poplatok uhradí občan v hotovosti na  obecnom úrade. Je zákázané ukladať tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, či na verejné priestranstvá v katastri obce alebo mimo katastra obce.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na  skládku drobného stavebného odpadu sú nasledovné:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov a podobne.

MEDZISKLÁDKA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU OBCE

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD :

Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď... Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade v príslušnej obci a  nevyžaduje sa stavebné povolenie. V prípade, že na úpravy stavieb bolo vydané stavebné povolenie, stavebník je povinný v zmysle zákona zlikvidovať sám na  vlastné náklady.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb.

Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov

a podobne.

V ZMYSLE VZN OBCE BYSTRIČANY č.3/2015 čl.3 odst.3 OBČANIA OBCE SÚ POVINNÍ ZA ULOŽENIE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN UHRADIŤ V POKLADNI OBCE BYSTRIČANY 0,02 eura/ kg.

V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na skládku kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, príspevková organizácia, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné.

KONTAKT: 0908 553 840, 0905 202 448

Termín uloženia je možné si vopred dohodnúť :

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Ukladanie odpadu je možné si vopred dohodnúť na čas:

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,

- v sobotu od 9.00 hod. do 11.00hod.Vytvorené: 5. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2017 23:14
Autor: Správce Webu