Obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY

Typ: ostatné
AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2...

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY

AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2

Obsah UPN ........................ Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Textová časť

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2

Návrh - Text.smer.časť_Diel A ..........................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2

Návrh - Text.zaväz.časť_Diel B ........................ Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Prílohy:

Príloha č. 1 Radónové riziko.......................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 1, 2 FPR Bývanie.......................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 3, 4 FPR Vybavenosť a rekreácia................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 5FPR Výroba.................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 6Potreba elektr.energie ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 7Návrh Trafostaníc ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 8Potreba plynu ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č. 9Potreba tepla ...................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Tab.č.10 Návrh telefónnych staníc ................... Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

Grafická časť

01-Širsie vztahy ....................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

02A - Priestor. uspor. a funkčne vyuz.uzem. ............ Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

02B - Priestor.uspor. a funkcne vyuz.uzem. ............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

03 - Verejné dopravne vybavenie ..................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

04 - VTV energetika, informacne siete ................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

05 - VTV vodne hospodarstvo ..................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

06 - Perspek. pouz.ppf a lpf na nepol. ucely .............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

07 – OpaK .....................Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logo

08 - Schema VPS a Zavazných časti riesenia .............Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf, logoPrílohy

Vytvorené: 22. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2017 23:14
Autor: Správce Webu