Obsah

VI. ročník stretnutia Viesok

Typ: ostatné
Foto 1dňa 22.6.2013...

VI. ročník stretnutia Viesok

dňa 22.6.2013

V sobotu 22. júna 2013 saskupina občanov z našej obce Bystričany – Vieska,stretla s občanmi Viesok Slovenska na VI. ročníku priateľského podujatia „Viesky na Slovensku“.

Po prvýkrát sa stretnutie konalomimo územia Slovenska,na Morave,v malej obci pod názvom Vísky okr. Blansko. Starosta obce Vísky Ing. Stanislav Kambaprivítal hostí a predstavil svoju obec nasledovne: „ Jsme síce jen „malá víska“ kde žije pouze cca 260 obyvatel, ale budeme se snažit připravit pro Vás zajímavé, srdečné a nezapomenutelné prostředí. Během setkání s ostatními občany Viesok a Vísek určitě prožijeme nevšední den, kdy máme možnost navázat nová přátelství nebo poznat život a kulturu v jiných krajinách a zemích.“

Obec Vísky leží v severnej časti okresu Blansko, v oblasti, ktorá sa nazýva Malá Haná. Jej rozloha je 379 ha. Prvá písomná zmienka o obcije z roku 1464. V posledných rokoch došlo v obci Vískyk výraznému spestreniu spoločenského života, a to zásluhou Obce Vísky, ZŠ Vísky, TJ Orel, TJ Sokol, Zboru dobrovoľných hasičov, Poľovníckeho združenia Křižánek, Komunitného centra Vísky, Agrocentra Ohrada a ďalších. Každý rok sa v obci koná ples, detský karneval, pálenie čarodejníc a tanečné zábavy. Nový rok začínanovoročným ohňostrojom a prípitkom. Koniec roka slávia Viešťania v priestoroch Agrocentra Ohrada. Tu sa vrajkaždoročne poriadajú ajvalentínske oslavy, zabíjačkové hody, detský deň, dožinky, Hubertova jazda, Martinské hody. Od tohto roku je v Agrocentre zriadený pivovar, v ktorom sa varí pivo Bejček. Od roku 2007 tu je možné navštevovať posilovňu a klubové zariadenie s dvomi bowlingovými dráhami a gulečníkom. Na kvalite spoločenského života v obci sa podieľa Komunitné centrum, ktorého súčasťou je Materské centrum a Klub seniorov. Telovýchovná jednota Orel Vísky zaisťuje pravidelné cvičeniav aerobiku pre dievčatá a ženy, súťaže vo florbale, stolnom tenise a volejbale. Zbor dobrovoľných hasičov poriada pravidelne námetové cvičenia.

Tohtoročné sobotné stretnutie partnerských združení malo nasledujúci program: slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v prírodno-športovom a kultúrnom areáli nad miestnym kostolom odkiaľ savšetci účastníci presunuli v pešom sprievode cez obec na miestne futbalové ihrisko. Pokračovalo sa športovými súťažami -bowling, jazda zručnosti v konských záprahoch, streľba zo vzduchovky a na asfaltové holuby, malý fotbal. Aj naši Bystričanci - Viešťanci reprezentovali našu obec a súťaží sa zúčastnili. Žiadne prvé miesto sa nám však vyhrať nepodarilo. Dôležité je predsa zúčastniť sa, správať sa športovo a priateľsky . Nie je podmienka vždy vyhrať.V priebehu dňa si hostia prezreli zaujímavosti obce ako obecný úrad, hasičskú zbrojnicu, Kostol sv. Michaela, posilovňu, bowling, chov starokladrubských koní a lipicanov, fotbalové ihrisko a jeho priľahlúkrčmičku, Agrocentrum Ohrada, dedinský pivovar, základnú a materskú školu, expozíciu minerálov a územie včelárov. Dopoludniasa konala slávnostnásvätá omša v kostole sv. Michaela venovaná tomuto dňu a občanom. Na obecnom úrade sa uskutočnilo prijatie štatutárov a slávnostný zápis z tohto významného dňa do pamätnej knihyobce. Popoludní od 17, 00 hodiny prebiehali kultúrne vystúpenia zúčastnených obcí v prírodnom amfiteátri, v ktorom za našu obecvystúpila spevácka skupina žien Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Po večeri nasledovalo vyhodnotenie súťažných disciplín a večerná zábava. Na počúvanie ale i do tanca hrala hudobná skupina Slza Petra Křivinky. Aj VI. ročník stretnutia Viesok Slovenska vyvrcholil slávnostným aktom, keď starosta Ing. Stanislav Kambakončiacej obce Vísky okr.Blansko spolu s Vladimírom Baranom starostom obce Ladomerská Vieska odovzdali Poverovaciu listinu starostovi obce Kočovce okr. Nové Mesto nad Váhom na usporiadanie VII. ročníka stretnutia Viesok, a to 21. júna 2014.

Počas celého dňa počasie prialo. Slniečko svietilo, hrialo a sprevádzalo celkovú športovú, spoločenskú, kultúrnua priateľskú atmosféru tohto pekného podujatia. Veríme, že o rok sa budeme môcť za našu obec opäť tohto stretnutia zúčastniť. Starosta Obce Bystričany ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na celkovej príprave tohto stretnutia, všetkým, ktorí sa ho osobnezúčastnili a našu obec akýmkoľvek spôsobom reprezentovali.Vytvorené: 23. 7. 2013
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2017 23:46
Autor: Správce Webu