Obsah

Vývoz veľkoobjemného odpadu v obci Bystričany

Typ: ostatné | náš tip
v stredu dňa 14.apríla 2021

Na odpad budú v obci rozmiestnené kontajnery a  to na nasledovných stanovištiach :

 

  1. Vieska – pred Kultúrnym domov
  2. Horná domovina – pri autobusovej zastávke
  3. Vŕšky – pri rodinnom dome Ladislava Mikulu
  4. ul. Dlhá – pri rodinnom dome Petra Jančicha
  5. ul. Osloboditeľov pri Dome smútku
  6. ul. SNP – pri rodinnom dome Márie Gašparovičovej
  7. ul. SNP – pri vodárni
  8. ul. Mierová – pri rodinnom dome Emílie Belicovej
  9. Dolná domovina – areál bývalého Kamexudo 15.00 hod.

                         

                                 

Veľkoobjemným odpadom sa rozumie nadrozmerný odpad, ktorý nie  je možné umiestniť do bežného kontajnera, napr. nábytok, (všetko v malých rozobratých častiach ) posteľ, kuchynský drez, veľký koberec a pod.    

 

Do veľkoobjemného odpadu  v žiadnom  prípade nepatria  :

elektrospotrebiče : chladničky, práčky, televízory

stavebný odpad napr:  dlaždice, tehly, obkladačky

nebezpečný odpad : eternitová strešná krytina, azbestové rúry  a pod.

pneumatiky, papier, drevo a pod.

a biologicky rozložiteľný odpad napr. konáre

Tieto druhy odpadu separujeme a vyvážame podľa  harmonogramu vývozu v iných termínoch

 

Dohľad nad druhmi uloženého odpadu budú robiť zamestnanci obce


Vytvorené: 13. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2021 06:33
Autor: Správce Webu