Obsah

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

Typ: ostatné | náš tip
Termín zberu: 7. apríl 2021 – streda


      Zber nebezpečného odpadu a ELEKTROODPADU

v obci Bystričany

Termín zberu:         7. apríl 2021 –  streda

Čas a miesto zberu:

      15:00-15:30  Vieska - kultúrny dom

      15:30-16:00  Dolná domovina areál

                              Termálu bývalý Kamex

      16:00-17:00 Bystričany -  Základná škola 

                                            pred kotolňou

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad  ktorý môžete odovzdať:

 

15 01 10   Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

                ( prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov  a iných NL..)

15 02 02   Absorbenty, filtračné materiály 

               ( znečistené handy, rukavice, ochranné odevy, )

20 01 21   Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

                 ( žiarovky, neónky..)

20 01 23   Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

                (chladničky, mrazničky)

20 01 27   Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

                 ( farby, lepidlá, živice... )

20 01 33   Batérie a akumulátory...

 

20 01 35   Vyradené elektrické a elektronické zariadenia a 20 01 36...

                 ( PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá,

                 tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné                                  domáce  spotrebiče..)

 

Elektroodpad  musí byť odovzdaný v nerozobratom stave

Okrem elektroodpadu a nebezpečného odpadu iný odpad nevyvážame

Zber nebezpečného odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 01 10   Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

                ( prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov  a iných NL..)

15 02 02   Absorbenty, filtračné materiály 

               ( znečistené handy, rukavice, ochranné odevy, )

20 01 21   Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

                 ( žiarovky, neónky..)

20 01 23   Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

                (chladničky, mrazničky)

20 01 27   Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

                 ( farby, lepidlá, živice... )

20 01 33   Batérie a akumulátory...

 

20 01 35   Vyradené elektrické a elektronické zariadenia a 20 01 36...

                 ( PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá,

                 tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné                                 domáce  spotrebiče..)

 

Elektroodpad  musí byť odovzdaný v nerozobratom stave

Okrem elektroodpadu a nebezpečného odpadu iný odpad nevyvážame


Príloha

Vytvorené: 6. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2021 10:04
Autor: Správce Webu