Obsah

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany

Typ: ostatné
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany 1ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
V OBCI BYSTRIČANY

Termín zberu: 11. september 2019 – streda


Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

v obci Bystričany

Termín zberu:         11. september 2019 –  streda

Čas a miesto zberu:

     15:00-15:30  Vieska - kultúrny dom

     15:30-16:00  Dolná domovina areál Termálu bývalý Kamex

     16:00-17:00  Bystričany -  Základná škola pred kotolňou

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad  ktorý môžete odovzdať:

 

15 01 10   Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

                ( prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov  a iných NL..)

15 02 02   Absorbenty, filtračné materiály 

               ( znečistené handy, rukavice, ochranné odevy, )

20 01 21   Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

                 ( žiarovky, neónky..)

20 01 23   Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

                (chladničky, mrazničky)

20 01 27   Farby, tlačiarenské farby, lepidlá

                 ( farby, lepidlá, živice... )

20 01 33   Batérie a akumulátory...

 

20 01 35   Vyradené elektrické a elektronické zariadenia a 20 01 36...

                 ( PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá,

                 tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné  dom.     spotrebiče..)

 

Elektroodpad  musí byť odovzdaný v nerozobratom stave


Vytvorené: 6. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2019 11:08
Autor: Správce Webu