Obsah

Štatistické údaje

Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2020

V obci Bystričany evidujeme k 1.1.2021 na trvalý pobyt prihlásených 1785 občanov.

Z toho v časti Bystričany 1461, v časti Vieska 197  a v časti Chalmová  127 občanov.

V roku 2020 sme do obce prihlásili na pobyt 16 občanov. Z pobytu  sa odhlásilo 33 občanov.

 
Deti narodené v roku 2020
v čase narodenia evidované v našej obci na trvalý pobyt:

Marek Janes – časť Bystričany

Ema Sliepková - Bystričany

Veronika Urbanová - Bystričany

Oliver Olah - Bystričany

Rebeka Svítková - Bystričany

Maxim Hlohovský - Bystričany, 

Filip Grolmus - Bystričany

Stella Gašparovičová - Bystričany

Viktória Rovná - Dolná domovina

Tomáš Múčka - Bystričany

 

Naši najstarší spoluobčania:  

V novembri  2020 oslávila svoje 96 narodeniny pani Anna Pravdová

Svoje 95 narodeniny v septembri 2020 oslávil Ľudovít Radosa

 
V roku 2020 nás navždy opustili:

Helena Repiská vo veku 75 rokov časť Bystričany

Štefan Višňovský 72 rokov - Chalmová

Vilma Kováčová 86 rokov - Chalmová

Anna Zeleníková 92 rokov - Bystričany

Mária Pecherová 79 rokov - Bystričany

Ivan Benko 81 rokov - Dolná domovina

Jozef Huntier 88 rokov - Bystričany

Anton Súkeník 87 rokov - Bystričany

Jozef Šnirc 86 rokov - Bystričany

Anna Bartošová 62 rokov - Bystričany

Ladislav Obžera 94 rokov - Bystričany

Ladislav Katina 52 rokov - Chalmová

Terezia Staňová 90 rokov - Bystričany

Anna Popeňažniková 81 rokov - Dolná Domovina

Rudolf Oršula 82 rokov - Bystričany

Anna Zeleníková 81 rokov - Dolná domovina

Marta Holdošová 80 rokov - Vieska

Ján Pažický 87 rokov - Bystričany

Štefan Sliepka 90 rokov - Bystričany

Marián Móc 60 rokov - Vieska

Eva Gašparovičová 69 rokov - Bystričany

 

Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2019

V obci Bystričany evidujeme k 1.1.2020 na trvalý pobyt prihlásených 1813 občanov.

Z toho v časti Bystričany 1483 , v časti Vieska 199  a v časti Chalmová  131 občanov.

V roku 2019 sme do obce prihlásili na pobyt 44 občanov. Z pobytu  sa odhlásilo 32 občanov.

Deti narodené v roku 2019
v čase narodenia evidované v našej obci na trvalý pobyt :

 

Marek Ševce – časť Chalmová

Richard Bartoš – časť Bystričany

Vanessa Fürstová – časť Chalmová

Matúš Barta – časť Bystričany

Matúš Šmýkal – časť Bystričany

Juraj Šilhár –časť Bystričany

Samuel Psotný –  časť Bystričany

Richard Hudec -  časť Vieska

Denis Kollár – časť Chalmová

Kristína Fandlyová – časť Bystričany

Lenka Plevková – časť Bystričany

Tomi Bulík – časť Bystričany

Filip Belák – časť Bystričany

Nina Matiesková – časť Bystričany

Adam Školna – časť Bystričany

Michaela Rácová – časť Chalmová

Nina Molnárová – časť Bystričany

Matúš Švec – časť Bystričany

Jakub Gašparovič – časť Bystričany

Alexandra Ambrózová – časť Bystričany

Naši najstarší spoluobčania :  

V novembri  2019 oslávila svoje 95 narodeniny pani Anna Pravdová.

Svoje 94 narodeniny v septembri 2019 oslávil Ľudovít Radosa.

V roku 2019 nás navždy opustili :

Ján Oboňa                  Elena Pastuchová

Elena Školnová          Ján Radosa

Ján Lukáč                   Anastázia Miháliková

Anna Obžerová          Mária Letavajová

Mária Kováčová         Ján Kmeť

Milan Mikula              Michal Sopata

Ján Švec                       Anton Obžera

Margita Poliaková      Ernest Škarba

Pavel Laurinec            Helena Gromová

Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2018

 

V obci Bystričany evidujeme na trvalý pobyt k 1.1.2019 prihlásených 1799 občanov. Z toho v časti Bystričany 1482, v časti Vieska 186 a v časti Chalmová  131 občanov.

V roku 2018 sme do obce prihlásili na pobyt 44 občanov ale ten istý počet, teda 44 občanov sa aj odsťahovalo, z pobytu odhlásilo.

Deti narodené v roku 2018
v čase narodenia evidované v našej obci a zverejnené so súhlasom rodičov :

Tomáš Bartoš – časť Bystričany

Amália Barinová – časť Bystričany

Diana Gašparovičová – časť Bystričany

Damián Šimo – časť Vieska

Natan Plachý – časť Bystričany

Timea Talafúsová –  časť Bystričany

Dorota Plevková -  časť Vieska

Martin Kertész – časť Chalmová

1 dieťatko – údaje nezverejnené - nesúhlas rodičov

 

Naši najstarší spoluobčania :  

V novembri  2018 oslávila svoje 94 narodeniny pani Anna Pravdová.

Svoje 93 narodeniny v septembri 2018 oslávil Ľudovít Radosa.

 

V roku 2018 nás navždy opustili :

Mária Galbová              Jozef Staňo

Mikuláš Strelička          Mária Oršuloá

Ladislav Pachý             Ján Sadloň

Metód Pilch                   Agata Bartová

Ladislav Radosa          Milan Batoš

Eleonóra Dudová         Ján Radosa

Alžbeta Pilchová          Peter Pilch

Pavlína Kmeťová          Mária Bartošová

Ernest Kollár                 Oľga Jakalová

Valéria Škarbová          

1 zosnulý nezverejnený - nesúhlas rodiny      

 

Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2017

V obci Bystričany evidujeme na trvalý pobyt prihlásených 1801 občanov. Z toho v časti Bystričany 1481, v časti Vieska 189 a v časti Chalmová  131 občanov.

V roku 2017 sme do obce prihlásili na pobyt 20 občanov a naopak odsťahovalo sa z obce 30 občanov.

 
Deti narodené v roku 2017 a evidované v našej obci :

Šimon Šomšág – časť Bystričany

Tomáš Plevka – časť Chalmová

Bianka Humajová – časť Bystričany

Izabella Kmeťová – Bystričany

Leo Količ -  Bystričany

Alex Murko –Bystričany

Eliška Grmanová –  Bystričany

Vanda Vachalíková – Bystričany

Anna Kalafutová – Bystričany

Matúš Fereje –  Bystričany

Šimon Kašper – Bystričany

Vanesa Adámiková – časť Vieska

Sofia Ševceová – časť Chalmová

Dorota Radosová – Bystričany

Mia Gážiková –  Bystričany

Alexandra Matiesková –  Bystričany

Ema Gašparovičová –  Bystričany

Jakub Lieskovec  - Bystričany

 

Naši najstarší spoluobčania :  

V júli 2017 oslávila svoje 93 narodeniny pani Anna Obžerová.

Svoje 92 narodeniny v septembri 2017 oslávil Ľudovít Radosa.

 

V roku 2017 nás navždy opustili :

Margita Sláviková 71 rokov              Anna Šnircová 77 rokov

Mária Škodová 75 rokov                    Ján Dobiš 77 rokov

Anna Šnircová 91 rokov                    Lídia Radosová 85 rokov

Mária Komžíková 89  rokov              Ján Šarlej 63 rokov

Ladislav Gelačák 70 rokov                  Mária Plachá 91 rokov

Vincent Pažický 87 rokov                  Ján Jurík 87 rokov

Paulina Masárová 94 rokov              Štefan Lehotkai 69 rokov

Tibor Krško 63 rokov                         Katarína Cifríková 88 rokov

Milan Obžera 67 rokov                     Jozef Murko 78 rokov

František Škoda 76 rokov                 Jozef Sliepka 70 rokov

Štefánia Streličková 86 rokov             Veronika Sabová 73 rokov

Ján Duda 83 rokov                             Jozef Švajlenka 80 rokov.

 

Štatistické údaje o obyvateľoch obce Bystričany za rok 2016

 

V obci Bystričany evidujeme k 31.decembru 2016 celkom 1801 obyvateľov. Z toho v časti Chalmová 131 občanov, v časti Vieska 189 občanov a v časti Bystričany 1481 občanov.

 

Deti narodené v roku 2016 a evidované v našej obci :

Lucas Mikula – Bystričany

Barbora Kalafutová – Bystričany

Zuzana Kertészová - Dolná domovina

Zora Hudecová – Vieska

Alex Plachá -  Bystričany

Daniel Urminský – Bystričany

Charlotte Šmýkalová – Bystričany

Roman Barta – Bystričany

Tobias Bánovský – Bystričany

Nikola Števicová z Viesky

Richard Gašparovič – Bystričany

Samuel Duda – Bystričany

 

V roku 2016 nás navždy opustili :

Anna Čatlošová z Bystričian vo veku 80 rokov

Jozef Radosa z Bystričian vo veku 64 rokov

Ladislav Sokol z Chalmovej vo veku 73 rokov

Bernardína Obžerová z Viesky vo veku 83 rokov

Mária Gočová z Bystričian vo veku 92 rokov

Emília Obžerová  z Viesky vo veku 71 rokov

Antonia Mocná z Chalmovej vo veku 93 rokov

Eva Hutárová z Bystričian vo veku 75 rokov

Július Zeleník z Dolnej domoviny vo veku 89 rokov

Mária Plachá z Bystričian vo veku 90 rokov

Alojz Plachý z Bystričian vo veku 66 rokov

Stanislav Kliman z Bystričian vo veku 60 rokov

Ján Mešina z Bystričian vo veku 55 rokov

Helena Matušková z Bystričian vo veku 93 rokov

Mikuláš Duda z Bystričian vo veku 75 rokov

Mária Dobišová z Viesky vo veku 77 rokov

František Vrtiel z Viesky vo veku 88 rokov

 

V roku 2016 sa do našej obce prisťahovalo 20 občanov, odsťahovalo 30 občanov.

V roku 2016 bola najstaršou občiankou Paulina Masárová z ulice Osloboditeľov, ktorá v máji 2016 oslávila svoje 94 narodeniny.  Najstarší  občan Ľudovít Radosa z ulice Mirka Nešpora v septembri 2016 oslávil svoje  91 narodeniny.

 

Štatistické údaje obyvateľov obce Bystričany za rok 2015

 

V obci Bystričany evidujeme k 31. decembru 2015 celkom 1815 obyvateľov, z toho v časti Chalmová 130 občanov, v časti Vieska 187 občanov  a v časti Bystričany 1498   občanov.  

 

Deti narodené v roku 2015 :

Sarah Belaňová, Bystričany                        Lea Truhlíková, Bystričany

Ema Gogorová, Bystričany                         Michal Maček, Bystričany

Dávid Gašparovič, Bystričany                    Lara Talafúsová, Bystričany

Oliver Pindroch, Bystričany                        Sebastian Vrábel, Bystričany

Benjamín Plachý, Bystričany                      Leo Marcinek, Bystričany

Adam Schwarcz, Chalmová                       Andrej Jančich, Bystričany

Zoja Vachalíková, Bystričany                     Mateo Šimo, Vieska

Ľudmila Gálusová, Bystričany                    Natália Svačeková, Bystričany

Anna Babničová, Bystričany                      Alex Plevka, Vieska

Lenka Gašparovičová, Bystričany             Nina Gašparovičová, Bystričany

 

 

V roku 2015 nás navždy opustili  naši občania :

 

Ján Plachý, Bystričany,  vo veku 54 rokov

Štefánia Iliašová,Bystričany, 86  rokov

Peter Eliáš, Chalmová, 62 rokov

Helena Sliepková, Bystričany, 73 rokov

Valburga Oravcová, Chalmová, 85  rokov

Anna Bartová, Bystričany, 89 rokov

Ján Adamec, Bystričany, 68 rokov

Michal Radosa, Bystričany, 93 rokov

Michal Dobiš ,Vieska , 76 rokov

Gizela Radosová, Bystričany, 93 rokov

Anton Ďurica, Bystričany, 71 rokov

Jozef Ľachký, Bystričany, 63 rokov

Jolana Dudová, Bystričany, 84 rokov

Cyprián Kováčik, Bystričany, 84 rokov

Ľuboš Pravda, Bystričany, 51 rokov

Mária Bartová, Bystričany, 85 rokov

Ján Meliško, Bystričany, 72 rokov

Miroslav Mendel, Bystričany, 76 rokov

Róbert Dubina, Bystričany, 44 rokov.

 

V roku 2015 sa do našej obce prisťahovalo 33 občanov, odsťahovalo 29 občanov.

V roku 2015 evidujeme 12 uzavretých manželstiev a 5 rozvedených manželstiev.

 

Najstaršia občianka Paulína Masárová v máji 2015 oslávila svoje 93 narodeniny.

Najstarší občan Ľudovít Radosa z Bystričian v septembri 2015 oslávil svoje 90 narodeniny. 

 

 

Štatistické údaje obyvateľov obce Bystričany za rok 2014

 

V obci Bystričany evidujeme k 31. decembru 2014 celkom 1810 obyvateľov, z toho v časti Chalmová 135 občanov, v časti Vieska 182 občanov  a v časti Bystričany 1493 občanov.  

 

Deti narodené v roku 2014 :

Liliana Kollárová, Bystričany

Tomáš Vincúr, Bystričany

Patrik Gašparovič, Bystričany

Maxim Poľakovský, Bystričany

Vivien Eleanor Kašperová, Bystričany

Nataša Radosová, Bystričany

Richard Matiaško, Bystričany

Adam Urban, Bystričany

Jakub Otto, Bystričany

Marián Duda, Bystričany

Olívia Duchovičová, Bystričany

 

V roku 2014 nás navždy opustili  naši občania :

Peter Kráľ, Chalmová,  vo veku 55 rokov

František Žiško,Bystričany, 99  rokov

Eva Dobišová, Vieska, 52 rokov

Ján Bartoš, Bystričany, 82 rokov

Mária Štangová, Bystričany, 88  rokov

Stanislav Bartoš, Bystričany, 50 rokov

Eva Trojčáková, Bystričany, 68 rokov

Lucia Golejová, Bystričany, 20 rokov

Veronika Kováčová ,Bystričany , 88 rokov

Anna Kováčiková, Bystričany, 68 rokov

Štefan Pastierik, Bystričany, 97 rokov

Mária Pastieriková, Bystričany, 68 rokov

Alojzia Poliaková, Bystričany, 90 rokov

Paulina Gašparovičová, Bystričany, 87 rokov

Mária Zeleniková, Bystričany, 84 rokov

Jozef Obžera, Vieska, 79 rokov

Albína Radosová, Bystričany, 77 rokov

Hedviga Rendeková, Vieska, 83 rokov

Ján Pilch, Bystričany, 51 rokov

František Plevka, Bystričany, 39 rokov.

V decembri 2014 sme sa občianskym pohrebom rozlúčili na cintoríne v Bystričanoch

aj s bývalým pedagógom a dlhoročným riaditeľom Základnej školy v Bystričanoch

Mgr. Augustínom Lukáčom, ktorý zomrel vo veku  82  rokov v Topoľčanoch.

 

V roku 2014 sa do našej obce prisťahovalo 32 občanov, odsťahovalo 45 občanov.

V roku 2014 evidujeme 8 uzavretých manželstiev a 8  rozvedených manželstiev.