Obsah

Územný plán

AKTUALIZÁCIA 2020, ZMENY A DOPLNKY Č.3

ÚP obce Bystričany-Zmeny a doplnky č. 3 (23.55 MB)

Grafická časť_Zmeny a doplnky č. 2

08 - Schema VPS a Zavazných časti riesenia

8.pdf Stiahnuté: 331x | 07.03.2017

Stránka