Objednávky CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0049
2023
dodanie čerpadla na PHM
190 €
s DPH
Vystavená: 10.02.2023
2023-0048
2023
zautovatizovanie zberu dát a odberu elektromerov, server, licencia na program v kempe
300 €
s DPH
Vystavená: 10.02.2023
2023-0047
2023
údržba a nastavenie multifunkč. stroja Konica Minolta 162
200 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2023
2023-0046
2023
náhrad. materiál k výmene súčiastok stroja JCB
150 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2023
2023-0045
2023
pranie obrusov, uterákov a prádla podľa požiadaviek obce
100 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2023
2023-0044
2023
spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2023
100 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2023
2023-0043
2023
drobný spotrebný mat. na údžbu obec. objektov
100 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2023
2023-0042
2023
prémiový balík služieb na obd. 2/2023 - 2/2024 na prevádzku kúpaliska
160 €
s DPH
Vystavená: 03.02.2023
2023-0041
2023
športové poháre na stolnotenisovú súťaž
110 €
s DPH
Vystavená: 03.02.2023
2023-0040
2023
drobný spotrebný materiál na údržbu obec. objektov a strojov
100 €
s DPH
Vystavená: 03.02.2023
2023-0039
2023
elektroinštal. práce v obecných objektoch v ateáli kúpaliska
380 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2023
2023-0038
2023
hyg. a čistiace potreby, kancel. a všeobecný materiál pre potreby obce
300 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2023
2023-0037
2023
ročná uzávierka a prechod do r.2023
50 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2023
2023-0036
2023
CO fľaša a iný zváračský materiál podľa výberu
170 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2023
2023-0035
2023
náhradný materiál k výmene súčiastok stroja JCB
30 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2023
2023-0034
2023
LED svietidlá
5000 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2023
2023-0033
2023
vyprac. projektu stavby opravy ciest po vybudovaní kanalizácie
3300 €
s DPH
Vystavená: 24.01.2023
2023-0032
2023
elektronické stravovacie poukážky
1700 €
s DPH
Vystavená: 23.01.2023
2023-0031
2023
projekt. dokum. "Spevnené plochy v obci Bystričany"
2100 €
s DPH
Vystavená: 23.01.2023
2023-0030
2023
odstránenie poruchy vykurovacích telies v saunovej peci na kúpalisku
100 €
s DPH
Vystavená: 23.01.2023
429 záznamov, 22 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku