Obsah

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Bc. Rastislav Svaček (predseda komisie)

 • Juraj Barta

 • Peter Bobok

 • Marián Pažický ml.

 


 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Michal Halač (predseda komisie)

 • Mgr. Michal Zaťko

 • Roman Suchý

 • Mgr. Lucia Lačná

 


 

Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Mgr. Jozef Rybár (predseda komisie)

 • Michal Sluka st.

 • Ing. Maroš Súkeník

 • Emil Milota

 • Ing. Juraj Išky

 • Roman Suchý

 


 

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Juraj Barta (predseda komisie)

 • Marek Vrbovský

 • Tatiana Štrbová

 • Mgr. Marcela Meister

 • Soňa Dudášová

 • Marcela Bartová

 


 

Komisia pre šport, cestovný ruch a pre rozvoj podnikateľských činností

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Marek Dobiš (predseda komisie)

 • Bc. Rastislav Svaček

 • Mgr. Kamil Šteiner

 • Branislav Obžera 

 • Bc. Peter Lukáč

 • Ing. Eva Kotríková

 • Jana Kováčiková

 


 

Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • IngMarta Rybárová (predsedníčka komisie)

 • Ing. Marek Dobiš

 • Ing. Michal Halač

 


      

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Bc. Dana Bosáková (predsedníčka komisie)       

 • Žaneta Pažická

 • Anna Bajzíková

 


 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Marta Rybárová (predsedníčka komisie)

 • Bc. Dana Bosáková

 • Ing. Michal Halač