Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
Dodatok k zmluve o NFP
2719474.43 €
Zverejnená: 02.12.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančných prostriedkov formou účelového úveru na financovanie kapitálových výdavkov
50000 €
Zverejnená: 22.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj náklad. automobilu LIAZ 706
1000 €
Zverejnená: 16.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Stavebný dozor: Spevnené plochy v obci Bystričany - chodníky ul. Štúrová, Dlhá
330 €
Zverejnená: 15.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj nehnuteľností obce
90000 €
Zverejnená: 15.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj nehnuteľností obce
90000 €
Zverejnená: 14.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
vykonanie prác naviac
3337831.46 €
Zverejnená: 14.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena doby plnenia zmluvy
0 €
Zverejnená: 14.11.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
prenájom multifunkčného zariadenia pre potreby obce
0 €
Zverejnená: 21.10.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena bodu 5.1 v čl. V Cena diela z dôvodu vzniku prác naviac
242427.71 €
Zverejnená: 19.10.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
realizácia aktivačnej činnosti určenej na podporu udržania pracovných návykov UoZ
0 €
Zverejnená: 14.10.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
realizovanie činností na zákl. zákona o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
Zverejnená: 14.10.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
použitie hudobných diel na podujatí "Gastro deň obce Bystričany"
0 €
Zverejnená: 04.10.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj motorových palív prostredníctvom palivových kariet
0 €
Zverejnená: 30.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
verejné obstarávanie k zákazke "Zberný dvor obce Bystričany
3000 €
Zverejnená: 27.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany - časť 1
122036.46 €
Zverejnená: 27.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce - časť 2
178326.37 €
Zverejnená: 27.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
použitie hudobných diel na podujatí Výročie SNP a pálenie vatry v obci
0 €
Zverejnená: 23.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
nahradenie záväzku vyplývajúcim zo Zmluvy o PP novým záväzkom
0 €
Zverejnená: 23.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
hudob. prod. dňa 12.8.2022"Letné slávnosti obce Bystričany"
0 €
Zverejnená: 12.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku