Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/16 - zastavané plochy a nádvoria
24180 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Praga V3S
1000 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zriadenie vecného bremena na pozemku reg. KNC parcela č.1120
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zmena ustanovení zmluvy o dielo v bode 4.2 a 4.4
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt
191.55 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
realizácia diela "Chodník pred školou"
9558.66 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
32000 €
Zverejnená: 05.11.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti - administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti - administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti - administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti - administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti - administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku