Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2020
zmena zmluvy v článku IV. bod 1 a článku VI. bod 1
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
odplatné prenechanie nehnuteľností do užívania nájomcom
1 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predľženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 03.06.2020-03.08.2020
30 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
odpredaj nehnuteľnosti CKN parc.č.1127/2, výmera 94 m2, zastavaná plocha a nádvorie
1 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
prevod vlastníckeho práva k materiálu - stavebná konštrukcia na chatu č. 65,66, ktorý je umiestnený v areáli kúpaliska Chalmová
0 €
Zverejnená: 01.06.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
"Udržiavacie práce obecných objektov v areáli Rímskokatolického kostola v Bystričanoch"
2959.4 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
udržiavacie práce obecných budov a objektov v areáli Termálneho kúpaliska Chalmová
9851.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
potreba naviac prác v podobe doplnenia nadradeného systému merania a regulácie ku zdroju tepla na doohrev bazénovej vody z termálneho vrtu pre objekt termálneho kúpaliska v Chalmovej použitím tepelného čerpadla voda-voda
9642.36 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zmeny a doplnky k Zmluve o odbere odpadu a drevnej hmoty
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
vytvorenie audiovizuálneho diela zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a verejných prerokovaní obce Bystričany.
170 €
Zverejnená: 11.05.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
údržba parkovacích miest pri bytových domoch na ulici Osloboditeľov a na ulici SNP
3886.58 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zhotovenie a dodanie internetovej stránky a internetovej web-aplikácie www.chalmova.sk a asistencia pri prevádzke diela
5000 €
Zverejnená: 21.04.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/6-zastavané plochy a nádvoria o výmere 630m2 pozemok č. 2
22050 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/10-zastavané plochy a nádvoria o výmere 671m2 pozemok č. 4
23552.1 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/7-zastavané plochy a nádvoria o výmere 638m2 pozemok č. 1
22457.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/8-zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2 pozemok č. 14
23257.8 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/15-zastavané plochy a nádvoria o výmere 620m2 pozemok č. 11
21700 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 617m2 pozemok č. 13
21903.5 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku