Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/14-zastavané plochy a nádvoria o výmere 620m2 pozemok č. 12
22010 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/17-zastavané plochy a nádvoria o výmere 620m2 pozemok č. 9
22010 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/18-zastavané plochy a nádvoria o výmere 620m2 pozemok č. 8
22010 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/12-zastavané plochy a nádvoria o výmere 631m2 pozemok č. 6
23422.72 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
nájom bytu na ulici SNP č. 779/62, byt č. 2
228.46 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej a.s. na pozemku dotknutom realizáciou stavby: "Bystričany - Paučica - Zahustenie TS Paučica"
0 €
Zverejnená: 18.03.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytnutie dotácie v sume 5000.00 Eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DZHO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu pre hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
0 €
Zverejnená: 16.03.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
prenájom bytu na ul. Chalmovská 683/5
30 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác na zákazke: „Stavebný dozor k projektu s názvom: Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany
4200 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác na zákazke: „Stavebný dozor k projektu s názvom: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany
4200 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Zdroj tepla Termal Chalmová-Bystričany-ÚK-1 etapa: vybudovanie zdroja tepla pre objekt termálneho kúpaliska v Chalmovej
62816.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
stavebný pozemok parcela KN registra "C" č. 771/5-zastavané plochy a nádvoria o výmere 661m2
23796 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
spracovanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Bystričany
9360 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020, schválená podľa podľa platného VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3500 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020, schválená podľa podľa platného VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
13400 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
281.48 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
129.73 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku