Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2019
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
257.48 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
228.46 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
258.97 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
228.46 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
zmena nájomnej zmluvy v bode IV-výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
129.73 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
25 €
Zverejnená: 20.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
vytvorenie internetovej stránky a web-aplikácie podľa prílohy zmluvy
2600 €
Zverejnená: 16.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
dodávka vody z verejného vodovodu
0 €
Zverejnená: 16.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zmluva o poskytnutí podpory upravuje podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z NFP užívateľovi formou realizácie Vegetačných prvkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska.
13721.76 €
Zverejnená: 11.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
zabezpečenie zmluvnej spolupráce, realiácia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu - zaistenie bezpečnosti pri manipulácii s vyhradenými tlakovým nádobami
0 €
Zverejnená: 11.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve: IROP-D1-302041N030-421-19
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
snežný pluh Szamasz sypač Dexval
6024 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predmetom dodatku č. 1 je úprava zmluvných podmienok v Článku 5. Čas plnenia, bod 5.1
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predmetom dodatku č. 1 je úprava zmluvných podmienok v Článku 5. Čas plnenia, bod 5.1
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku