Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2019
predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v dobe od 10.10.2019 do ukončenia obstarávateľskej činnosti dielo pre objednávateľa, t.j. obstarávateľskú činnosť s cieľom obstarania a schválenia Zmien a doplnkov Územného plánu obce Bystričany v procese ich obstarávania.
600 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa " Stavebné úpravy sociálneho zariadenia TJ Dynamo Bystričany" v členení: HSV- Práce a dodávky HSV PSV_Práce a dodávky PSV M-práce a dodávky M
21752.28 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Práce a dodávky HVS pre dielo: "KULTÚRNY DOM BYSTRIČANY - VIESKA SPEVNENÉ PLOCHY" v členení: 1-Zemné práce 2-Základy 5-Komunikácie 8-Rúrové vedenia 9-Ostatné konštrukcie a práce
15229.82 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Úrazové poistenie p. Vladimír Brezáni-verejnoprospešné práce
38 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predmetom zmluvy je odplatné prenechanie nebytových priestorov do užívania nájomcovi za účelom maloobchodného predaja potravín, ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov a doplnkového tovaru
1264.98 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
úrazové poistenie pre p. Zaťkovú Janu-dobrovoľnícku činnosť podľa dohody č. 19/12/52a/134 o vykonaní dobrovoľníckej služby počas trvania zmluvy
38 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
udelenie súhlasu-licencie podľa §19, ods.4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia: názov hudobnej produkcie: vystúpenie hudobnej skupiny Belasi na Gastro dni obce Bystričany dňa 28.9.2019
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
dodávanie a odoberanie drevnej hmoty a drevného odpadu
7.5 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predmetom zmluvy je odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela " Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"
11800 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predmetom zmluvy je odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela " Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany"
12300 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Dodatok k zmluve č. 5002024-úprava podmienok
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
hudobné vystúpenie Country skupiny Belasí na podujatí "Gastro dni obce Bystričany" dňa 28.9.2019
500 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
rámcová poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13-flotila
171.12 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predľženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predľženie nájomnej zmluvy zo dňa 16.08.2010
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
úrazové poistenie pre p. Matiaškovú Janu-dobrovoľnícku činnosť podľa dohody č. 19/12/52a/119 o vykonaní dobrovoľníckej služby počas trvania zmluvy
38 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
udelenie súhlasu -licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19, odst.4, písm.f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia: Koncert hudobnej skupiny AT BAND s posedením verejnosti
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
vytvorenie diela na objednávku v rozsahu vytvorenia realizačného projektu výsadby v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry" umiestnenej na webovom sídle www.zeleneobce.sk
1000 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku