Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
1000 €
Zverejnená: 12.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
nové odberné miesto Ružová 0/0
0 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
500 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
500 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
500 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
500 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
700 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie finančného daru na kultúrne podujatie
500 €
Zverejnená: 08.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
fotografické práce
0 €
Zverejnená: 05.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
udelenie súhlasu na hudobnú produkciu
0 €
Zverejnená: 22.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Technické zabezpečenie podujatia "Letné slávnosti obce Bystričany"
350 €
Zverejnená: 16.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj pozemkov
41010 €
Zverejnená: 16.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj pozemkov
0 €
Zverejnená: 16.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Realizácia stavby "Bystričany - Miestne komunikácie"
211060.13 €
Zverejnená: 09.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
0 €
Zverejnená: 05.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
0 €
Zverejnená: 05.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Dotácia na uskutočnenie akcie"Letné slávnosti obce Bystričany so stretnutím priateľov Viesok na Slovensku 2022"
2500 €
Zverejnená: 09.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie príspevku na realizáciu projektu prijímateľovi
79839.57 €
Zverejnená: 11.07.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
hudobná produkcia
80 €
Zverejnená: 05.08.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
prenájom plochy za účelom umiestnenia samoobslužného automatu na zásielky
1 €
Zverejnená: 11.07.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku