Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2019
udelenie licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods.4, písm. f)Autorského zákona na hudobnú produkciu: Dychovky pod Vtáčnikom-Festival dychových hudieb
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predmetom je sponzorský dar náradia, ktorý bezodplatne poskytne poskytovateľ nadobúdateľovi
0 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predľženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Poistenie strojných zariadení v rámci projektu BRKO obce Bystričany: traktor poľnohospodársky KUBOTA M135GX, traktor špeciálny-nakladač-JCB, príves Portýr s hydraulickou rukou
2160.9 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
úprava vzájomných a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky
309562.44 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: PRÍVES WTC PORTÝR 10
30.6 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: TRAKTOR KUBOTA M-135GX-III
43.32 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: traktor JCB 531X70 AG
43.32 €
Zverejnená: 09.12.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
odborné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní k zákazke: "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany"
9500 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 30.04.2015
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie "Dychovky pod Vtáčnikom" 11. ročník
1500 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Realizácia vystúpenia na akcii: Dychovky pod Vtáčnikom - 11. ročník
1175 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku