Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predľženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predávajúci predávajú do výlučného vlastníctva kupujúceho spoluvlastnícke podiely na výmere 568m2
568 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
nakladač samochodný teleskopický
119400 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
kontajner
8880 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
nosič kontajnerov
64800 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
traktor,štiepkovač
119400 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
poskytnutie dotácie pre DHZ
5000 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Audit účtovnej závierky zostavenej za roky 2018-2021 v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. a 431/2002
1.6 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Predmetom zmluvy je odplatné prenechanie nebytových priestorov do užívania nájomcovi za účelom maloobchodného predaja dámskeho, pánskeho a detského textilu.
18 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
predĺženie nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zmena ustanovení zmluvy 1/2014 čl.II. Doba nájmu a ukončenie nájmu, bod 2.1.1
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zmena "Zmluvy o poskytnutí NFP"- v rozsahu zmeny termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+
430 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
16800 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Dodatok č. 3
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
nájom plynárenských zariadení "IBV, ul.Dlhá"
1 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zabezpečenie výkonu externého manažmentu projektu "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany"
10680 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
poskytnutie dotácie na športovú činnosť futbalového klubu
13400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku