Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2019
zmena výšky úhrad za poskyt.soc. služby pre občana obce
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
3500 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zriadenie portálu Odkazprestarostu v obci Bystričany
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
nájom bytu na ulici SNP č. 779/62, byt č. 6
199.7 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zmuva o poskytovaní údajov o spotrebe vody nameranej meradlom pre výpočet stočného za odvádzanie odpad.vôd
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
kúpa pozemku parc. KN reg."C"č. 866/74 o výmere 400 m2
1 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy uzavretej dňa 29.11.2002
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy uzavretej dňa 30.4.2015
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
prenechanie prebytočného majetku štátu v správe MV SR
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
odoberanie použitého potravinárskeho oleja a tukov
0.15 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností pri spracovaní ochrany osobných údajov
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
Zateplenie strechy na budove obecného úradu Bystričany
33693.78 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku