Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2018
kultúrne vystúpenie pre deti na oslavách 630.výročia obce
400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predaj obecného stavebného pozemku, parc.č. 771/11 v k.ú.Bystričany
16500.65 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
výpožička automatického externého defibrilátora
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
hudobné vystúpenie na podujatí "Dni obce-630.výročie obce Bystričany
2300 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
prekládka kanalizačného potrubia na stavbe "Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici"
7208.06 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
nájom bytu na ulici Osloboditeľov č. 751/49, Bystričany, byt č. 6
108.63 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie nájom.zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
"Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ul. Dlhá"- zmena zmluvných podmienok
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predaj nehnuteľného majetku obce
325.25 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zmena výšky úhrad za poskytované sociálne služby občanovi - Ján Kmeť
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
dodávka elektriny do odberných miest obce
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
dotácia na akciu "Dni obce - 630. výr. založ.obce Bystričany
900 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
poskytnutie dotácie
5000 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zriadenie vecného bremena na základe kúpnej zmluvy č. 6000157/0028/2017
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia APV IVeS
304.92 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa v informačnom systéme ESMAO
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku