Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2018
E-cycling je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a vykonávajúca svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch.
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Dodávka elektrickej energie pre Obec Bystričany
1800 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
poskytnutie finančného daru
2000 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie NZ o 1 rok
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie platnosti NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
10260 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
spracovanie projektovej dokumentácie stavby "Verejná kanalizácia v obci Bystričany"
9000 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
zabezpečenie podujatia a metodické materiály v oblasti občianskej obradnosti
72.4 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
zmluva o nájme hrobového miesta na dobu 10 rokov
20 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
uverejnenie reklamného inzerátu obce v Cestovnom informátore
200 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
rekonštrukcia školskej jedálne
42112.57 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
multifunkčné zariadenie
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
udelenie licencie na použitie hudobnej produkcie
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
vysporiadanie vlastníctva pozemkov v k.ú. Bystričany
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku