Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2017
realizácia stavby "inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany", objekty SO 01, SO 02, SO 05, SO 07
111145.67 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predaj "Poľnohospodárskeho areálu v k.ú. Chalmová"
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
poskytnutie dotácie na akciu "Dychovky pod Vtáčnikom,9.ročník"
1000 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie nájomnej zmluvy o 3 roky, t.j. od 1.7.2017 - 30.6.2017
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Hudobné vystúpenie a ozvučenie akcie "Dychovky pod Vtáčnikom"
1400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
príspevok na podujatie "Dychovky pod Vtáčnikom"
150 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP pre projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany"
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie nájom. zmluvy o 3 roky, t.j. od 1.7.2017 - 30.6.2020
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
poskytnutie grantu na projekt "Dychovky pod Vtáčnikom, 9. ročník"
1500 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Servisné a konzultačné služby v rámci modulov IS Helios Wéčko, na evidenciu obyvateľstva, daní a poplatkov, pokladne a účtovníctva.
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Zmluva o nájme hrobového miesta
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predĺženie nájom. zmluvy o 1 rok od 1.6.2017 - 31.5.2018
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
"Inžinierske siete a miestna kom. IBV ul.Dlhá Bystričany" -odkop kufrov komunikácií a vybudovanie priepustov na dažď.kanalizáciu a miestnu kom. A a B.
76717.84 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 25.5.2011
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
predaj poľnohospodárskeho areálu v k.ú. Chalmová
45000 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
dodatok č. 6/2017 k nájomnej zmluve zo dňa 22.3.2011
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
Dodatok č. 6/2017 k nájomnej zmluve zo dňa 7.3.2008
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
zmluva o dielo
5620 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
0 €
Zverejnená: 03.03.2017 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku