Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
zvýšenie ceny dodávky elektriny
0 €
Zverejnená: 11.07.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zvyšovanie ceny dodávky za elektrinu
0 €
Zverejnená: 11.07.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena bodu 4.1, čl.IV. Cena diela
112866.43 €
Zverejnená: 11.07.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
-zmena skladby strojov a zariadení ČOV -doplnenie opráv komunikácií
3189929.83 €
Zverejnená: 15.06.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Zmena paušálnej odmeny
0 €
Zverejnená: 15.06.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
poskytnutie dotácie
7000 €
Zverejnená: 04.05.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon inž.činnosti "Zniženie energ. náročnosti ZŠ a MŠ Bystričany"
1250 €
Zverejnená: 04.05.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Rekonštrukcia fasády na TJ Dynamo Bystričany
4195.4 €
Zverejnená: 04.05.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon inžinierskej činnosti na stavbu: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany
910 €
Zverejnená: 27.04.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
nájom pozemku na poľnohospodárske účely
35 €
Zverejnená: 12.04.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ulici Chalmovská 683/5
30 €
Zverejnená: 31.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
"Poradenstvo a realizácia VO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní"
90 €
Zverejnená: 30.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
udelenie licencie na použitie Diela
250 €
Zverejnená: 30.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena poplatku za 1 tonu BRO
0 €
Zverejnená: 30.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
navýšenie rozsahu prác na projekte"Revitalizácia parku v obci Bystričany- ver.osvetlenie"
1525.55 €
Zverejnená: 30.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Inžinierske siete a miestna komunikácia na IBV, ul. Dlhá
14050.55 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
vypracovanie projektovej dokumentácie ku stavbe: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany
22056 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 307/437/2021
193240 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 307/436/2021
197490 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Záložná zmluva k zmluve o úvere č. 307/435/2021
197450 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku