Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
Dodatok č. 1
0 €
Zverejnená: 22.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon stavebného dozoru pre stavu: Oprava a rekonštrukcia elektrických rozvodov a merania spotreby el. energie-časť ubytovacie bunky a autokemping
600 €
Zverejnená: 04.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
výkon stavebného dozoru"Oprava a rekonštrukcia elektrických rozvodov a merania spotreby el.energie - Časť ubytovacie bunky a autokemping"
600 €
Zverejnená: 04.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1108/20210
0 €
Zverejnená: 04.03.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 751/49, Bystričany
193240 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 752/50, Bystričany
197490 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 750/48, Bystričany
197450 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
tovar a služby podľa objednávok
0 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Aktualizácia Realizačného projektu výsadby v zmysle"Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry"
800 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
dotácia na činnosť futbalového klubu, údržbu a prevádzku areálu
13400 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť a materiálne zabezpečenie klubu v roku 2022
3500 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
navýšenie ceny za manipulačný poplatok-obsluha nádoby
0.6 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: Názov stavby: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany Miesto stavby: Obec Bystričany
110393.75 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zriadenie vecného bremena v prospech Tibor Školna a Andrea Šturcelová na vybudovanie vedenia trasy el. prípojky na pozemku registra E parc. č.: 1286/2
0 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Dodatok č. 1
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovskej 683/5
30 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie k stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a MŠ v Bystričanoch."
16380 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
záložné právo v prospech ŠFRB na bytové domy na ulici Osloboditeľov, na stavby: -Bytový dom, číslo súpisné 750, postavený na parcele reg. CKN č. 32/5; -Bytový dom, číslo súpisné 751, postavený na parcele reg. CKN 32/4; -Bytový dom, číslo súpisné 752, postavený na parcele reg. CKN 32/3
0 €
Zverejnená: 29.12.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
spracovanie investičného zámeru s podrobnosťou pre územné rozhodnutie na: Bytový dom, Obec Bystričany
3500 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon stavebného dozoru pre stavbu: -Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany
2100 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku