Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2021
Oprava chýb, ktoré obsahuje písomné vyhotovenie zmluvy
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmena času plnenia pri vykonávaní diela "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
33010.31 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
cloudová služba zabezpečujúca správu registratúry a elektronických podaní v zmysle zákona 395/2002 Z.z. a elektronickú komunikáciu v zmysle zákona 305/2013 Z.z.
3661 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
práce naviac k stavbe: rekonštrukcia chodníka na ulici Bernolákovej, Budovateľskej a Kpt. Nálepku, so zmenou ceny v článku 5.1 na čiastku 31 814,15 Eur bez DPH
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
"Oprava a rekonštrukcia elektrických rozvodov a merania spotreby elektrickej energie-Časť ubytovacie bunky a autokemping"
16000 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dodávanie zemného plynu
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
na výkon inžinierskej činnosti: Vybudovanie materskej školy v obci Bystričany"
2810 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: Názov stavby: "Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá-SO08_Komunikácie a chodníky pre peších"
98315.44 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: Vodozádržné opatrenia bytovky Bystričany
167190.62 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Rekonštrukcia chodníka na ulici Bernolákovej, Budovateľskej, Kpt. Nálepku v rozsahu výzvy na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní
28023.2 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie NZ na obecný nájomný byt od 1.12.2021-30.11.2022
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie NZ na obecný nájomný byt od 1.12.2021-30.11.2022
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
pozemok - parcela registra C číslo 64
1860 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Prekrytie dažďového rigolu-ulica Budovateľská
10336.34 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
vykonávanie aktivačnej činnosti
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Udržiavacie práce obecných budov a objektov v areáli Termálneho kúpaliska Chalmová
2500 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
realizácia "Spevnené plochy v obci Bystričany-Parkovisko a chodník pri ihrisku"
10339.61 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu: -Bytový dom, Obec Bystričany
7820 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
"Revitalizácia parku v obci Bystričany-verejné osvetlenie"
11553.62 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu: Vybudovanie Materskej školy v obci Bystričany
21360 €
Zverejnená: 04.10.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku