Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 1.10.2021-31.12.2021
30 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
realizácia stavby: INS_FTTH_PD_NVKY-_BYstričany podmienky
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
združené služby dodávky elektriny
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
práce naviac k stavbe: Spevnené plochy v obci Bystričany - cesta a chodník pred obecným úradom
6506 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
jednorazová hudobná produkcia od 28.08,2021-29.08.2021 p
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zahrnutie ďalšej el. kom. služby v rámci balíka
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon stavebného dozoru pre stavbu: "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
780 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
"Revitalizácia parku v obci Bystričany"
24003.14 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
jednorazová hudobná produkcia od 13.8.2021-15.8.2021 počas akcie Dni obce Bystričany
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zabezpečenie výkonu externého manažmentu pri implementácii projektu po schválení žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, číslo výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
5088 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: "Revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry, autobusové zastávky, spevnené priľahlé plochy, chodníky-Bystričany"
3430 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KNE parcela č. 1311
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
o ukončení dohody č. 20/12/012/16 zo dňa 09.12.2020
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Obnova bytového domu č. 751/49, Bystričany
206443.19 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku