Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2021
podmienky predaja, ktorý predáva predáva dodávateľa a ktoré budú bližšie určené (druh, množstvo, termín dodávok)
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 1.4.2021-30.6.2021
30 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmena obsahu zmluvy v článku II, bod 2.9 - intervaly a podmienky vývozu šatstva
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní elektronických služieb
5222.4 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt
183.21 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
výkon inžinierskej činnosti stavby "Revitalizácia parku v obci Bystričany"
1570 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Bystričany
2933.6 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
0 €
Zverejnená: 05.02.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dotácia pre rok 2021
3500 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
13400 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dokumentácia pre územné rozhodnutie pre stavbu: -Bytový dom, Obec Bystričany
1800 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku