Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2015
0 €
Zverejnená: 14.12.2015 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa v informačnom systéme ESMAO
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zriadenie vecného bremena v prospech SSE-Distribúcie na pozemkoch dotknutých realizáciou stavby"9254 - Bystričany, inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá"
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej a.s. na pozemku dotknutom realizáciou stavby: "Bystričany - Paučica - Zahustenie TS Paučica"
0 €
Zverejnená: 18.03.2020 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zriadenie vecného bremena v prospech Tibor Školna a Andrea Šturcelová na vybudovanie vedenia trasy el. prípojky na pozemku registra E parc. č.: 1286/2
0 €
Zverejnená: 18.02.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KNE parcela č. 1311
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
zriadenie vecného bremena na pozemku reg. KNC parcela č.1120
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dodávanie zemného plynu
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
prenechanie prebytočného majetku štátu v správe MV SR
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
výpožička automatického externého defibrilátora
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
poskytnutie koncových zariadení a SIm kariet asistentom sčítania na výkon asistovaného sčítania v teréne
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností pri spracovaní ochrany osobných údajov
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
realizácia stavby: INS_FTTH_PD_NVKY-_BYstričany podmienky
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zriadenie portálu Odkazprestarostu v obci Bystričany
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
multifunkčné čistiace vozidlo MERCEDES-BENZ UNIMOG 405/20
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
predaj motorových palív prostredníctvom palivových kariet
0 €
Zverejnená: 30.09.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zmuva o poskytovaní údajov o spotrebe vody nameranej meradlom pre výpočet stočného za odvádzanie odpad.vôd
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
multifunkčné zariadenie
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
dodávka plynu do odberných miest
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku