Obsah

 -

630. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY OBCE BYSTRIČANY
 

 

Tlačivá

10.02.2018

Fašiangový futbalový turnaj zložiek integrovaného záchranného systému okresu Prievidza

Fašiangový futbalový turnaj zložiek integrovaného záchranného systému okresu Prievidza

-

Detail

15.12.2017

Vianočné trhy v centrálnej zóne obce

Vianočné trhy v centrálnej zóne obce

-

Detail

05.12.2017

Mikuláš 2017

Mikuláš 2017

-

Detail

28.11.2017

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

-

Detail

16.11.2017

Jubilanti 2017

Jubilanti 2017

.

Detail

13.10.2017

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 13. októbra 2017 si naši starší spoluobčania spríjemnili piatkové popoludnie posedením v kultúrnom dome. Pri teplom čaji a pagáčiku sa zabavili na zábavnom folklórnom vystúpení súboru Košovan z Kanianky.

Detail

26.08.2017

Pálenie vatry 2017

Pálenie vatry 2017

Dňa 26. augusta 2017 zorganizovala obec Bystričany, ako každoročne, pálenie vatry, tento rok pri príležitosti 73. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA. Veľmi pekne ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, no predovšetkým nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Bystričany.

Detail