Obsah

KONTAKTY

facebook | instagram | linkedin

 


 

Obecný úrad Bystričany

Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA

046/5493 120

obec@bystricany.sk

www.bystricany.sk

IČO: 00318019, DIČ: 2021211632

 

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK: 7.30 - 11.45 a 12:15 do 16:00

UTOROK: nestránkový deň

STREDA: 7.30 - 11.45 a 12:15 do 16:00

ŠTVRTOK: nestránkový deň

PIATOK: 7.30 - 11.45 a 12:15 do 13:30

 


 

ZAMESTNANCI OBCE

 

Jana Šnircová

referentka pre dane a poplatky

+421 915 902 735

jana.snircova@bystricany.sk

 

Soňa Dudášová

referentka pre matriku, evidenciu obyvateľstva a stavebnú oblasť

+421 915 892 826

sona.dudasova@bystricany.sk

 

Ing. Juliana Plevková

pokladníčka a referentka pre byty, personalistiku a mzdy

+421 918 510 116

juliana.plevkova@bystricany.sk

 

Ing. Ľuboslava Gogorová 

ekonómka obce

+421 915 902 120

luboslava.gogorova@bystricany.sk

 

Oľga Gromová

správkyňa obecných budov

+421 918 509 569

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme aj kontakt na zodpovednú osobu v tejto oblasti: zodpovednaosoba@bystricany.sk.

 


 

ĎALŠIE KONTAKTY

 

TERMAL BYSTRIČANY

príspevková organizácia obce zodpovedná za údržbu

046/5493 121

termal@chalmova.sk

IČO: 36131105, DIČ: 2020080315

 

TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o.

Termálne kúpalisko Chalmová

046/5493 320

kupalisko@chalmova.sk

www.chalmova.sk

IČO: 36002232, DIČ: 2020466536

 

Základná škola s materskou školou

M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA

základná škola - 046/5493 235

materská škola - 046/5493 227

školská jedáleň - 046/5493 268

riaditelstvo@zsbystricany.sk

www.zsbystricany.sk

IČO: 36126659, DIČ: 2021624517

 


 

VEDENIE OBCE

 

Mgr. Filip Lukáč

starosta

+421 915 901 048

filip.lukac@bystricany.sk

facebook | instagram | linkedin

Filip Lukáč, starosta obce Bystričany. FOTO: © ABO Photography.Filip LukáčFOTO: © ABO Photography.

 

Mgr. Jozef Rybár

zástupca starostu, poslanec, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a editor redakčnej rady obce Bystričany

+421 948 584 999

bystricanyobec@gmail.com

facebook | instagram | linkedin

Jozef Rybár, zástupca starostu, poslanec zastupiteľstva, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a editor redakčnej rady obce Bystričany. FOTO: © ABO Photography.

Jozef Rybár. FOTO: © ABO Photography.