Orders CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0103
2024
hudobná produkcia-sadenie mája
250 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0102
2024
stavanie mája-strom smrek
80 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0101
2024
sedacie vaky s vyšitým logom obce
2160 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0100
2024
materiál-údržba verejnej zelene
40 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0099
2024
projektová dokumentácia skutkového stavu budovy č.680/2
1440 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0098
2024
elektronické stavovacie poukážky 5/2024
1600 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0097
2024
geometrický plán-parcely 644/1, 650/3 a 650/10 k.ú. Bystričany
450 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024
2024-0096
2024
DHZ-kompresor
360 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024
2024-0095
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
350 €
s DPH
Vystavená: 17.04.2024
2024-0094
2024
materiál-údržba verejnej zelene
100 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
2024-0093
2024
servis motorového vozidla Dacia Dokker
90 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
2024-0092
2024
miestna spevácka skupina-spoločenské oblečenie
770 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
2024-0091
2024
Zvodové rúry dažď.vody na budove klubu dôchodcov
200 €
s DPH
Vystavená: 11.04.2024
2024-0090
2024
Kultúrny dom Vieska-zostavy kuchynskej linky
3200 €
s DPH
Vystavená: 10.04.2024
2024-0089
2024
údržba verejného osvetlenia-materiál
130 €
s DPH
Vystavená: 10.04.2024
2024-0088
2024
smaltované tabuľky domových čísiel
90 €
s DPH
Vystavená: 09.04.2024
2024-0086
2024
benzínový vyžínač
200 €
s DPH
Vystavená: 09.04.2024
2024-0087
2024
Voľby prezidenta-servisné činnosti k tlačovým zostavám
70 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2024
2024-0085
2024
polohopisný a výškopisný plán časti areálu základnej školy
550 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2024
2024-0084
2024
proces verejného obstarávania pre projekt "Vodozádržné opatrenia v obci Bystričany"
3000 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2024
377 záznamov, 19 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku