Obsah

08.10.2020

Vývoz odpadu: železo, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v stredu 21. októbra 2020 sa v našej obci uskutoční vývoz nasledovných druhov odpadu: železo, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky. Prosíme Vás, aby ste tieto druhy odpadov vyložili pred rodinné domy. Obaly z papiera a lepenky je potrebné poskladať, postláčať a zviazať na čo najmenší objem. Jedlé oleje a tuky je potrebné vyložiť v uzatvorených fľašiach. Okrem týchto druhov odpadov iný odpad v tento deň nevyvážame!

Detail

05.10.2020

Veľkoobjemný odpad

vývoz veľkoobjemného odpadu v stredu 7. októbra 2020

Detail

01.10.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 12.10.2020 v čase 07:30 hod. - 17:30 hod. bude v našej obci na uliciach Janka Kráľa a Gaštanová prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Detail

28.09.2020

Zrušenie stránkových dní na OcÚ v Bystričanoch s platnosťou od 28.9.2020

Na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Detail

24.09.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Detail

Úradná tabuľa

13.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Napriek obmedzeniam a vírusu, ktorý ovplyvňuje v tomto oddobí život nás všetkých, aj v školskom roku 2019/2020 sme sa opäť v obradnej sieni obecného úradu rozlúčili s deťmi - predškolákmi, ktoré opúšťajú brány miestnej materskej školy, i s deviatakmi, ktorí končia vzdelávanie v našej základnej škole. Našim mladým budúcim žiakom i budúcim študentom sa prihovoril pán starosta Filip Lukáč. Deti a žiaci si prevzali malé spomienkové darčeky. Pedagógovia, riadieľ ZŠ s MŠ Mgr. Kamil Šteiner, triedna deviatakov Mgr. Andrea Šteinerová, triedna deviatakom na prvom stupni ZŠ Mgr.Jana Sluková, pani učiteľky zo škôlky a všetci ostatní zúčastnení zamestnanci škôlky boli s vďačnosťou obdarení kvetmi od obce, od detí i od rodičov. Predškoláci mali pripravený aj malý kltúrny program s básničkami a pesničkami. Zápis v pamätnej knihe našej obce zostane opäť pamiatkou na tieto milé udalosti.

Detail

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail