Obsah

23.03.2023

Farské oznamy

apríl 2023

Detail

28.02.2023

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK ODPADU NA ROK 2023

Vývoz komunálneho odpadu sa koná každý párny ŠTVRTOK

Detail

22.02.2023

Oznámenie o odstávke vody dňa 23.2.2023

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje

Detail

22.02.2023

Farské oznamy

marec 2023

Detail

20.02.2023

Predaj nehnuteľností

Verejná obchodná súťaž

Detail

14.02.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

dňa 16.02.2023 v časti Chalmová

Detail

Úradná tabuľa

27.02.2023 - 28.02.2024

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Detail Úradná tabuľa

09.11.2022

Memorandum o porozumení

Detail Úradná tabuľa

21.05.2022

Rozpočet obce Bystričany na roky 2022-2024

Rozpočet obce Bystričany na roky 2022-2024

Stiahnuť Rozpočet

07.12.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 03.12.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 03.12.2021

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

01.10.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 29.9.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 29.9.2021

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

01.10.2021

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 4

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 4

Stiahnuť Rozpočet

26.07.2021

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 3

Zmena rozpočtu obce Bystričany-Rozpočtové opatrenie číslo č.3

Stiahnuť Rozpočet

29.06.2021

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

29.06.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 21.06.2021

Záznam zo zasadnutia: https://www.youtube.com/watch?v=5qiY-eLm2jE

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

27.05.2021

Návrh - Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Návrh záverečného účtu obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

13.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Napriek obmedzeniam a vírusu, ktorý ovplyvňuje v tomto oddobí život nás všetkých, aj v školskom roku 2019/2020 sme sa opäť v obradnej sieni obecného úradu rozlúčili s deťmi - predškolákmi, ktoré opúšťajú brány miestnej materskej školy, i s deviatakmi, ktorí končia vzdelávanie v našej základnej škole. Našim mladým budúcim žiakom i budúcim študentom sa prihovoril pán starosta Filip Lukáč. Deti a žiaci si prevzali malé spomienkové darčeky. Pedagógovia, riadieľ ZŠ s MŠ Mgr. Kamil Šteiner, triedna deviatakov Mgr. Andrea Šteinerová, triedna deviatakom na prvom stupni ZŠ Mgr.Jana Sluková, pani učiteľky zo škôlky a všetci ostatní zúčastnení zamestnanci škôlky boli s vďačnosťou obdarení kvetmi od obce, od detí i od rodičov. Predškoláci mali pripravený aj malý kltúrny program s básničkami a pesničkami. Zápis v pamätnej knihe našej obce zostane opäť pamiatkou na tieto milé udalosti.

Detail

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail