Obsah

04.06.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.06.2021

Dňa 08.06.2021 v čase od 8.00 hod. - 15.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na odberných miestach priloženom zozname z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

21.05.2021

Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

Po dlhých mesiacoch práce a príprav sa pri projekte "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany" uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Combin Banská Štiavnica. S týmto krokom môžeme povedať, že konečne začíname budovať kanalizáciu v našej obci.

Detail

10.05.2021

Vývoz železa, papiera a lepenky, jedlých olejov a tukov dňa 12. mája 2021

Vývoz železa, papiera a lepenky, jedlých olejov a tukov dňa 12. mája 2021

Detail

07.05.2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.05.2021

Dňa 11.05.2021 v čase od 8.00 hod. - 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na odberných miestach priloženom zozname z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

06.05.2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 v obci Bystričany dňa 7. mája 2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 sa v obci Bystričany uskutoční v piatok 7. mája 2021 v telocvični ZŠ

Detail

Úradná tabuľa

29.07.2021 - 29.08.2021

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

26.07.2021

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 3

Zmena rozpočtu obce Bystričany-Rozpočtové opatrenie číslo č.3

Stiahnuť Rozpočet

19.07.2021 - 04.08.2021

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

29.06.2021

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

29.06.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 21.06.2021

Záznam zo zasadnutia: https://www.youtube.com/watch?v=5qiY-eLm2jE

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

27.05.2021

Návrh - Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Návrh záverečného účtu obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

08.12.2020

Rozpočet obce Bystričany na roky 2021-2023

Rozpočet obce Bystričany na roky 2021-2023

Stiahnuť Rozpočet

08.12.2020

Zmena rozpočtu obce Bystričany - Rozpočtové opatrenie č. 5

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2020 Rozpočtové opatrenie č. 5

Stiahnuť Rozpočet

07.09.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 31.08.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 31.08.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

30.06.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

02.07.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2019

Stiahnuť Rozpočet

13.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Napriek obmedzeniam a vírusu, ktorý ovplyvňuje v tomto oddobí život nás všetkých, aj v školskom roku 2019/2020 sme sa opäť v obradnej sieni obecného úradu rozlúčili s deťmi - predškolákmi, ktoré opúšťajú brány miestnej materskej školy, i s deviatakmi, ktorí končia vzdelávanie v našej základnej škole. Našim mladým budúcim žiakom i budúcim študentom sa prihovoril pán starosta Filip Lukáč. Deti a žiaci si prevzali malé spomienkové darčeky. Pedagógovia, riadieľ ZŠ s MŠ Mgr. Kamil Šteiner, triedna deviatakov Mgr. Andrea Šteinerová, triedna deviatakom na prvom stupni ZŠ Mgr.Jana Sluková, pani učiteľky zo škôlky a všetci ostatní zúčastnení zamestnanci škôlky boli s vďačnosťou obdarení kvetmi od obce, od detí i od rodičov. Predškoláci mali pripravený aj malý kltúrny program s básničkami a pesničkami. Zápis v pamätnej knihe našej obce zostane opäť pamiatkou na tieto milé udalosti.

Detail

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail