Obsah

27.03.2020

Stravovanie pre všetkých dôchodcov v obci

- možnosť pre všetkých dôchodcov v obci prihlásiť sa na stravovanie v školskej jedálni - stravovanie sa uskutoční formou donášky obedov, ktoré budú rozvážané na adresy stravníkov v jednorázových plastových obaloch, ktoré zabezpečila obec na svoje náklady - bližšie informácie Vám poskytne zamestnankyňa obecného úradu, p. Kissová na tel. č.: 0918 510 116

Detail

16.03.2020

Oznámenie účastníkom konania "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"

Spoločný obecný úrad Nováky v zastúpení obce Oslany týmto oznamuje účastníkom konania, o líniovej stavbe ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY v INTRAVILÁNE OBCE BYSTRIČANY ( časť Vŕšky) , ktorí dostali oznámenie o konaní na deň 17.marec 2020, čo je tento najbližší utorok so začiatkom 9.30 hod. na Obecnom úrade v Bystričanoch, že toto konanie sa NEUSKUTOČNÍ, z dôvodu dodržiavania nutných preventívnych opatrení pred šíriacou sa nákazou. O náhradnom termíne budete včas informovaní. Ďakujeme za Vaše porozumenie!

Detail

11.03.2020

Preventívne opatrenia zo strany obce Bystričany - Dôležité informácie

na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

Detail

10.03.2020

Zrušenie stránkových dní na OcÚ v Bystričanoch

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a odporučenia krízového štábu obce Bystričany zo dňa 9. marca 2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 obec Bystričany ruší stránkové dni na Obecnom úrade v Bystričanoch s platnosťou od 11.3.2020 do odvolania.

Detail

05.03.2020

Harmonogram vývozu odpadu

v roku 2020

Detail

Úradná tabuľa

26.02.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 24.02.2020

Uznesenie zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 24.02.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

04.12.2019

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 02.12.2019

Uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva v Bystričanoch dňa 02.12.2019

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

03.12.2019

Definitívne odkalisko Chalmová - nadvýšenie po kótu 310m.n.m.

Záznam zo spoločného verejného prerokovania na navrhovanú činnosť Definitívne odkalisko Chalmová - nadvýšenie po kótu 310m.n.m.

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail

16.09.2019

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

Detail