Obsah

02.06.2020

OTVORENEJŠIA SAMOSPRÁVA JE PRIORITA

Podarilo sa nám splniť ďalší prísľub, ktorým je nahrávanie a zverejňovanie oficiálnych záznamov z verejných zasadnutí zastupiteľstva obce Bystričany. Prvý záznam z 25. mája 2020 už nájdete aj na našom novom a jedinom oficiálnom YouTube kanáli Obec Bystričany.

Detail

21.05.2020

Zverejnenie oznamu - Stavba: "Vedenie 2x400kV Križovany-Bystričany"

Slovenská elektrizačná prenosová sústava,a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ako majiteľ a prevádzkovateľ budúcej elektroenergetickej stavby "Vedenie 2x400kV Križovany - Bystričany" oznamuje, že od 22.05.2020 je na predmetnej stavbe plánovaná skúška prevádzkovým napätím, a preto upozorňujeme občanov, že od uvedeného termínu bude novobudované elektrické vedenie pod elektrickým napätím 220kV.

Detail

04.05.2020

Stavanie mája 2020

Stavanie mája 2020 v obci Bystričany

Detail

23.04.2020

OZNAM POŠTY v Bystričanoch

S účinnosťou od 23.4.2020 sa na pošte v Bystričanoch obnovuje platnosť otváracích hodín pre verejnosť a to nasledovne:

Detail

21.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

povinnosti pre štátne orgány a orgány územnej samosprávy

Detail

Úradná tabuľa

30.06.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

26.06.2020 - 12.07.2020

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

03.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2019

Stiahnuť Rozpočet

27.05.2020

Zmena rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2

Stiahnuť Rozpočet

26.05.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 25.05.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 25.05.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

13.05.2020

Zmena rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 1

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2020 Rozpočtové opatrenie č. 1

Stiahnuť Rozpočet

26.02.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 24.02.2020

Uznesenie zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 24.02.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail

16.09.2019

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

Detail