Contracts CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023
Ozvučenie podujatia "Šípkový turnaj o pohár starostu obce"
300 €
s DPH
Zverejnená: 04.12.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2023
DODATOK č. 2 k Zmluve č. 11/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
v texte dodatku
Zverejnená: 22.11.2023 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2023
DODATOK č. 2 k Zmluve č. 12/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
v texte dodatku
Zverejnená: 22.11.2023 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2023
súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
0 €
s DPH
Zverejnená: 21.11.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
posýpač samonakladací
10032 €
s DPH
Zverejnená: 21.11.2023 Typ zmluvy: Kúpna zmluva
2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
s DPH
Zverejnená: 13.11.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
zabezpečenie stravovania zamestnancov
v texte zmluvy
Zverejnená: 13.11.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
Dohoda č. 23/12/010/4
0 €
s DPH
Zverejnená: 13.11.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
0 €
s DPH
Zverejnená: 08.11.2023 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2023
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
0 €
s DPH
Zverejnená: 08.11.2023 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2023
dodatok č. 1 k zmluve o dielo
0 €
s DPH
Zverejnená: 08.11.2023 Typ zmluvy: Dodatok k zmluve
2023
predaj nehnuteľností obce
52100 €
s DPH
Zverejnená: 07.11.2023 Typ zmluvy: Kúpna zmluva
2023
zhotovenie diela: "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"
112864.79 €
s DPH
Zverejnená: 19.10.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2023
zhotovenie diela: "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"
185841.11 €
s DPH
Zverejnená: 19.10.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2023
zhotovenie diela: "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"
171448.49 €
s DPH
Zverejnená: 19.10.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2023
podkytnutie dotácie na uskutočnenie akcie "Dni obce Bystričany a 100. výročie Termálneho kúpaliska Chalmová"
1450 €
s DPH
Zverejnená: 09.10.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dotácii
2023
súhlas na použitie chránených hudobných diel
podľa platného cenníka
Zverejnená: 09.10.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v boci Bystričany
5200 €
s DPH
Zverejnená: 30.09.2023 Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
2023
súhlas na použitie chránených hudobných diel
podľa platného cenníka
Zverejnená: 20.09.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2023
realizácia dopravného značenia v obci
13968.37 €
s DPH
Zverejnená: 20.09.2023 Typ zmluvy: Zmluva o dielo
60 záznamov, 3 stránky
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku