COLAS Slovakia, a.s.

Adresa: Orešianska, Trnava
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111

Zmluvy (7) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
zmena doby plnenia zmluvy
0 €
Zverejnená: 14.11.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena bodu 5.1 v čl. V Cena diela z dôvodu vzniku prác naviac
242427.71 €
Zverejnená: 19.10.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Realizácia stavby "Bystričany - Miestne komunikácie"
211060.13 €
Zverejnená: 09.08.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
zmena bodu 4.1, čl.IV. Cena diela
112866.43 €
Zverejnená: 11.07.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: Názov stavby: "Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá-SO08_Komunikácie a chodníky pre peších"
98315.44 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Spevnené plochy v obci Bystričany - cesta a chodník pred obecným úradom
61034.42 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
práce naviac k stavbe: Spevnené plochy v obci Bystričany - cesta a chodník pred obecným úradom
6506 €
Zverejnená: 03.01.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry