Komisie obecného zastupiteľstva


Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy

Členovia komisie:
Bc. Rastislav Svaček – predseda komisie
Juraj Barta
Peter Bobok
Marián Pažický ml.

Zápisnice

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Členovia komisie:
Ing. Michal Halač – predseda komisie
Mgr. Michal Zaťko
Roman Suchý
Mgr. Lucia Lačná

Zápisnice

Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie

Členovia komisie:
Mgr. Jozef Rybár– predseda komisie
Michal Sluka st.
Ing. Juraj Išky
Roman Suchý
Emil Milota
Ing. Maroš Súkeník

Zápisnice

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

Členovia komisie:
Juraj Barta – predseda komisie
Marek Vrbovský
Tatiana Štrbová
Mgr. Marcela Meister
Soňa Dudášová
Marcela Bartová

Zápisnice

Komisia pre šport, cestovný ruch a pre rozvoj podnikateľských činností

Členovia komisie:
Ing. Marek Dobiš - predseda komisie
Bc. Rastislav Svaček
Mgr. Kamil Šteiner
Branislav Obžera
Bc. Peter Lukáč
Ing. Eva Kotríková
Jana Kováčiková

Zápisnice

Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi

Členovia komisie:
Ing. Marta Rybárová – predsedníčka komisie
Ing. Marek Dobiš
Ing. Michal Halač

Zápisnice

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Členovia komisie:
Bc. Dana Bosáková– predsedníčka komisie
Žaneta Pažická
Anna Bajzíková

Zápisnice

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Členovia komisie:
Ing. Marta Rybárová – predsedníčka komisie
Bc. Dana Bosáková
Ing. Michal Halač

Zápisnice