Vedenie obce

Starostom Obce Bystričany je Mgr. Filip Lukáč. Svoju funkciu vykonáva od roku 2018.

Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia obce v komunálnych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Jeho postavenie a právomoci upravuje § 13 a § 24 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Poverený vykonávaním funkcie zástupcu starostu je Mgr. Jozef Rybár.

Kompetencie zástupcu primátora upravuje §13b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mgr. Filip Lukáč

Mgr. Filip Lukáč

starosta obce

Telefón
+421 915 901 048
E-mail
filip.lukac@bystricany.sk

Mgr. Jozef Rybár

Mgr. Jozef Rybár

zástupca starostu a poslanec

Telefón

E-mail
jozef.rybar@bystricany.sk

Obec Bystričany

Obecný úrad Bystričany
Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Fakturačné údaje

IČO: 00318019
DIČ: 2021211632

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 11:30 | 12:30 - 15:30

Utorok

Streda 07:30 - 11:30 | 12:30 - 16:00

Štvrtok

Piatok 07:30 - 11:30


Bankové spojenie:

IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382
Všeobecná úverová banka


Podateľňa obecného úradu:

Referent podateľne: Soňa Dudášová

Mobil: +421 915 892 826

E-mail: obec@bystricany.sk


Korešpondenčná adresa:

Obec Bystričany, M. Nešpora 1, 972 45 Bystričany


Číslo elektronickej schránky Slovensko.sk: E0005588058

Pre elektronické podanie prostredníctvom ÚPVS musíte mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s eID.


Kontaktný formulár

Prosím odošlite nám správu s Vašou
otázkou alebo postrehom.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.