Školstvo

Základná škola s materskou školou Bystričany

Ako už z názvu vyplýva, školu tvoria dva subjekty:

  • Základná škola Bystričany  (do prevádzky uvedená od 17. januára 1967, slávnostne otvorená 3. septembra 1967)
  • Materská škola Bystričany (otvorená od 1. septembra 1980)

Dňa 1. 9. 2002 došlo k zlúčeniu oboch škôl a vznikol právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany. Až do dnešných dní má každá organizačná zložka svoj areál a samostatné priestory. V budúcnosti sa plánuje presun Materskej školy Bystričany do areálu Základnej školy Bystričany.


História školstva v obci Bystričany

Nositeľkou vzdelanosti a kultúry v obci bola vždy škola. Ako ďaleko pokročilo školstvo v obci Bystričany od svojich prvopočiatkov sa môžete dočítať v článkoch z kapitoly Monografie obce Bystričany, Výchova a vzdelávanie základ života:

Bystričany, Dianie v obci od prvopočiatkov, 2010, str. 162 - 173