Zamestnanci

Zamestanci

Ing. Ľuboslava Gogorová

Ing. Ľuboslava Gogorová

Ekonómka obce
Telefón:

+421 915 902 120

E-mail:

luboslava.gogorova@bystricany.sk

JUDr. Martin Mokrý

Hlavný kontrolór obce
Telefón:

E-mail:

kontrolor@bystricany.sk

Jana Šnircová

Jana Šnircová

Referentka pre dane a poplatky
Telefón:

+421 915 902 735

E-mail:

jana.snircova@bystricany.sk

Soňa Dudášová

Soňa Dudášová

Referentka pre matriku, evidenciu obyvateľstva a byty
Telefón:

+421 915 892 826

E-mail:

sona.dudasova@bystricany.sk

Ing. Juliána Plevková

Ing. Juliána Plevková

Pokladníčka, referentka pre personalistiku a mzdy
Telefón:

+421 918 570 626

E-mail:

juliana.plevkova@bystricany.sk

Slávka Kissová

Slávka Kissová

Referentka pre stavebnú oblasť
Telefón:

+421 918 510 116

E-mail:

slavka.kissova@bystricany.sk

Martin Suchý

Martin Suchý

Vedúci údržby
Telefón:

+421 905 358 909

E-mail:

martin.suchy@bystricany.sk

Mária Chudá

Mária Chudá

Správkyňa obecných budov
Telefón:

+421 918 509 569

E-mail:

obec@bystricany.sk