Magazín Naše Bystričany

Život v obci pravidelne mapujeme a reflektujeme v obecnom magazíne Naše Bystričany. Od roku 2021 vychádza pravidelne v polročnej periodicite. Každé vydanie magazínu je pravidelne doručované po poštových schránok našich občanov.  Kto ešte nepozná magazín obce Naše Bystričany, môže si jednotlivé vydania prezrieť nižšie v elektronickej podobe.  Prajeme Vám príjemné čítanie!V roku 2018 boli vydané historicky prvé obecné noviny našej obce pod názvom "Z BYSTRIČIANSKEJ KAPSY". Toto prvé číslo vyšlo symbolicky v roku 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Vďaka vtedajšej redakčnej rade a ostatným autorom článkov vyšli tieto noviny, ktorých názov bol zvolený na základe nášho ľudového pomenovania "Kapsiari".


Z bystričianskej kapsy 2018/1

Z bystričianskej kapsy 2018/2