Obecná knižnica

Obecná knižnica Bystričany

Adresa:   Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany (areál základnej školy)

Otváracia doba:                                                                                  

Pondelok:     od 14:00 - 18:00 hod.                                                                                                         

Streda:          od 12:30 - 14:30 hod.    

Zodpovedné knihovníčky:   Katarína Pastieriková,  Mgr. Zuzana Horniaková           

Výpožičný poriadok: čitateľom knižnice sa môže stať každý obyvateľ obce. Registračný poplatok je 1,00 eur. Výpožičná doba je stanovená na tri mesiace, čitateľ má právo vypožičať si najviac päť knižničných titulov. Za každé predĺženie tejto lehoty o ďalší mesiac sa účtuje poplatok 0,50 eur.                                                  


Obecná knižnica je verejná knižnica osvetového charakteru, ktorú zriaďuje a financuje obec Bystričany zo svojho rozpočtu s cieľom zabezpečiť uspokojenie čitateľských potrieb obyvateľov obce. Obecná a školská knižnica je zlúčená do jedného celku a je zriadená v telocvični pri základnej škole s materskou školou. Je súčasťou regionálneho - informačného centra obce. Čitatelia majú možnosť širokého výberu krásnej i náučnej literatúry. Knižnica má významnú úlohu v oblasti vzdelávania obyvateľov našej obce.  Poskytuje knižničné a informačné služby čitateľov. Čitatelia si majú možnosť vybrať najnovšie tituly románov pre ženy, historické romány, vybrať si môžu milovníci kuchárskeho umenia, domáci majstri, chovatelia, záhradkári, pre deti sú k dispozícii poučné encyklopédie a široký výber rozprávok.

Knižnica úzko spolupracuje so základnou a materskou školou ako aj s miestnymi organizáciami ako klubom dôchodcov, s členmi COOP Jednota. Obecnú knižnicu deti navštevujú aj osobne, ale aj hromadne počas školského vyučovania so svojimi učiteľmi. S knihami sa zoznamujú aj naši najmenší v materskej škole, ktorí aj keď ešte nevedia čítať, v knižnici sa im veľmi páči. Medzi ďalšie pravidelné aktivity knižnice patrí bábkové divadlo pre našich najmenších, súťaže, kvízy pre žiakov základnej školy, besedy, prednášky, diskusie pre dôchodcov, podujatia zamerané na poznávanie a prezentovanie kultúry rozličných etník.

Milí spoluobčania, milé spoluobčianky, radi Vás privítame v našej knižnici plnej zaujímavých knižných titulov. Stačí len prísť a objaviť magický svet kníh.


Realizované projekty:

Nákup nových kníh do knižnice

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin)

Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a podporovaniu a propagácii čítania a vzdelávania detí a mládeže, ako aj dospelých čitateľov.

Miestna ľudová knižnica v Bystričanoch využila v roku 2023 možnosť požiadať Fond na podporu umenia v rámci programu 5.4.1 Akvizícia knižníc o finančnú podporu na nákup knižničného fondu. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom v hodnote 1 000,- eur a za účasti spolufinancovania sumou 112,- eur sa podarilo obohatiť našu knižnicu o 92 knižných titulov prevažne z beletrie pre dospelých, ale aj pre deti i mládež. Pri nákupe kníh sme neobišli ani záujem našich čitateľov o populárnu a odbornú literatúru.

Nové knihy získané z dotácie sú vystavené a sprístupnené v priestoroch miestnej knižnice a čitatelia sú pri návšteve oboznámení, že akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Každá kniha zakúpená z uvedených prostriedkov je označená charakteristickou nálepkou.
Touto cestou ďakujeme Fondu na podporu umenia za finančný príspevok. Veríme, že našich čitateľov zasýtime kvalitnou literatúrou a obohatíme ich umelecký zážitok.

(knihovníčky Miestnej ľudovej knižnice v Bystričanoch)

https://www.fpu.sk/sk/