COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Adresa: Kysihýbelská, Banská Štiavnica
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229

Zmluvy (4) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
vykonanie prác naviac
3337831.46 €
Zverejnená: 14.11.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
-zmena skladby strojov a zariadení ČOV -doplnenie opráv komunikácií
3189929.83 €
Zverejnená: 15.06.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
3122435.56 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Na základe vzniknutej administratívnej chyby sa zmluvné strany dohodli na zmene v prílohe č. 2 - Výkaz výmer v časti rekapitulácia objektov stavby
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry