Slovenská agentúra životného prostredia

Adresa: Tajovského, Banská Bystrica
IČO: 00626031
DIČ: 2021125821

Zmluvy (3) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
nahradenie záväzku vyplývajúcim zo Zmluvy o PP novým záväzkom
0 €
Zverejnená: 23.09.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
Zmluva o poskytnutí podpory upravuje podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z NFP užívateľovi formou realizácie Vegetačných prvkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska.
13721.76 €
Zverejnená: 11.12.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
úprava vzájomných a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky
309562.44 €
Zverejnená: 12.07.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry