Slovenský futbalový zväz

Adresa: Tomášikova, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913

Zmluvy (1) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2020
vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizátorom projektu
10000 €
Zverejnená: 14.01.2020 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry