Štátny fond rozvoja bývania

Adresa: Lamačská cesta, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31749542
DIČ: 2020823200

Zmluvy (7) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 307/437/2021
193240 €
Zverejnená: 22.03.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 307/436/2021
197490 €
Zverejnená: 22.03.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Záložná zmluva k zmluve o úvere č. 307/435/2021
197450 €
Zverejnená: 22.03.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 751/49, Bystričany
193240 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 752/50, Bystričany
197490 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2022
Obnova bytového domu, Osloboditeľov 750/48, Bystričany
197450 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
záložné právo v prospech ŠFRB na bytové domy na ulici Osloboditeľov, na stavby: -Bytový dom, číslo súpisné 750, postavený na parcele reg. CKN č. 32/5; -Bytový dom, číslo súpisné 751, postavený na parcele reg. CKN 32/4; -Bytový dom, číslo súpisné 752, postavený na parcele reg. CKN 32/3
0 €
Zverejnená: 29.12.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry