Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany

Adresa: Osloboditeľov, Bystričany
IČO: 36131121
DIČ: 2021272110

Zmluvy (10) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
dotácia na činnosť futbalového klubu, údržbu a prevádzku areálu
13400 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020, schválená podľa podľa platného VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
13400 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
13400 €
Zverejnená: 23.04.2021 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
dotácia na rok 2018
13400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2019
poskytnutie dotácie na športovú činnosť futbalového klubu
13400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
1.1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti obe Bystričany zapísané na LV č.1 v rozsahu: - Budovu sociálnych zariadení, šatní a tribúny na ul. Osloboditeľov č. 773/53, par. č. 453/2. - Futbalové športové ihrisko na pozemku par. CKN č. 453/1
1 €
Zverejnená: 13.05.2019 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2017
0 €
Zverejnená: 19.01.2017 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2016
0 €
Zverejnená: 08.02.2016 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2015
0 €
Zverejnená: 23.01.2015 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva
2014
0 €
Zverejnená: 28.01.2014 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry