Tibor Školna

Adresa: ,
IČO:
DIČ:

Zmluvy (1) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2022
zriadenie vecného bremena v prospech Tibor Školna a Andrea Šturcelová na vybudovanie vedenia trasy el. prípojky na pozemku registra E parc. č.: 1286/2
0 €
Zverejnená: 18.02.2022 Posledná zmena: 05.06.2023 Typ zmluvy: Iná zmluva

Objednávky (0)

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne objednávky

Faktúry (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne faktúry