Obsah

ZAMESTNANCI OBCE

facebook | instagram | linkedin

 


 

Ing. Ľuboslava Gogorová 

 ekonómka obce

+421 915 902 120

luboslava.gogorova@bystricany.sk

 

Jana Šnircová

referentka pre dane a poplatky

+421 915 902 735

jana.snircova@bystricany.sk

 

Slávka Kissová

pokladníčka a referentka pre stavebnú oblasť

+421 918 510 116

slavka.kissova@bystricany.sk

 

Soňa Dudášová

referentka pre matriku, evidenciu obyvateľstva a byty

+421 915 892 826

sona.dudasova@bystricany.sk

 

Martin Suchý

vedúci údržby

+421 905 358 909

martin.suchy@bystricany.sk

 

Oľga Gromová

správkyňa budov

+421 918 509 569

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme aj kontakt na zodpovednú osobu v tejto oblasti: zodpovednaosoba@bystricany.sk.

 

 

VEDENIE OBCE

facebook | instagram | linkedin

 


 

Mgr. Filip Lukáč

starosta

+421 915 901 048

filip.lukac@bystricany.sk

facebook | instagram | linkedin

 

Filip Lukáč, starosta obce Bystričany. FOTO: © ABO Photography.

 

Mgr. Jozef Rybár

zástupca starostu, poslanec, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a editor redakčnej rady

jozef.rybar@bystricany.sk

facebook | instagram | linkedin

Jozef Rybár, zástupca starostu, poslanec zastupiteľstva, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a editor redakčnej rady obce Bystričany. FOTO: © ABO Photography.