Deň hasičov

Sviatok sv. Floriána

Hasiči sú neoddeliteľnou súčasťou našej obce. V mene všetkých obyvateľov Bystričian by sme chceli pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov, všetkým členom a členkám nášho dobrovoľného hasičského zboru obce Bystričany poďakovať a vyjadriť veľkú úctu za ich všetku doterajšiu prácu a obetu v prospech našej komunity a našich spoluobčanov.
Ako poďakovanie od obyvateľov Bystričian stojí od minulého leta pri požiarnej zbrojnici socha sv. Floriána - patróna hasičov, ktorý ochraňuje a dáva pozor na našich hasičov pred každým výjazdom. Sochu zhotovil náš rodák, umelecký rezbár pán Michal Barta.
Ďakujeme za to, že vám nie je ľahostajný osud druhých a že ste ochotní vždy a za akýchkoľvek okolností podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to v danej chvíli potrebujú. Úprimne si to vážime.

FOTOGALÉRIA