Deň matiek v Bystričanoch

vystúpenie detí z materskej školy

V nedeľu 14. mája 2023 sa v sále Kultúrneho domu Bystričany konalo príjemné posedenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Mamy, staré mamy, babičky a ostatných prítomných privítal so svojim slávnostným príhovorom Mgr. Filip Lukáč, starosta obce.

Tento rok v kultúrnom programe vystúpili naši najmenší, deti z materskej školy s pestrým pásmom piesní a básni. Staršie deti z materskej školy nás milo prekvapili svojim výkonom pri divadelnom predstavení  Hra na medovníkový domček. Ďakujeme týmto detičkám a pani učiteľkám za príjemný kultúrny zážitok.

Na znak vďaky a úcty bola pri odchode obdarovaná každá z prítomných žien voňavým kvietkom.

FOTOGALÉRIA